Phone telefon: (75) 732-79-60
Phone ul. Opitza 11, Bolesławiec
  • Facebook

W trakcie nauki dowiesz się jak:


- gromadzić dokumentacje i informacje o charakterze ekonomicznym,
- sporządzać sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań,
- prowadzić podstawową dokumentację księgową,
- opracowywać projekty aktów administracyjnych,
- planować koszty i przychody.


Wybrane przedmioty na tym kierunku:


- praktyka zawodowa w II i IV semestrze,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- rachunkowość i analiza ekonomiczna,
- socjologia i psychologia społeczna,
- postępowanie administracyjne,
- gospodarka i gospodarowanie,
- język angielski,
- prawo finansów publicznych,
- wiedza o państwie i prawie,
- organizacja pracy biurowej,
- prawo administracyjne,
- prawo gospodarcze,
- technika biurowa,
- prawo cywilne.